Attēls ar nauda

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par laikposmu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.martam izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un:

 • pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
  vai
 • saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri un decembri, tātad 40 eiro, pēc tam 20 eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada martam, ieskaitot.

Pensionāri, kas pensiju saņem ar piegādi dzīvesvietā, 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri saņems vienlaicīgi kopā ar decembra pensiju.
Savukārt tiem pensionāriem, kuri pensiju saņem
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, VSAA 20 eiro pārskaitījumus kontā veiks divas reizes – decembra sākumā 20 eiro par novembri, pēc tam kopā ar decembra pensiju – 20 eiro par decembri.
Arī personām, kuras nesaņem vecuma pensiju vai
 citus maksājumus no VSAA un savlaicīgi iesniegušas iesniegumu pabalsta piešķiršanai, VSAA 20 eiro  pārskaitījumus kontā veiks divas reizes – decembra sākumā par novembri un mēneša otrajā pusē par decembri.

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.

Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja persona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.

VSAA piešķirs pabalstu, ja:

 • no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta informācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu
  vai
 • persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,
 • persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu. Plašāka informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:  

 • vārds, uzvārds, personas kods,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanai (iesnieguma paraugs) VSAA var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā elektroniski oficiālajā e-adresē ;
 • elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā (pasta kastīte iesniegumiem nav pieejama Talejas ielā 1, Rīgā)

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar VSAA oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumos VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.

VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto pabalstu. Pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā, par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 


Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.


Esmu vakcinēts pensionārs, kas man jādara, lai saņemtu pabalstu 20 eiro mēnesī?

Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā VSAA izmaksās pabalstu 20 eiro mēnesī automātiski. Informāciju par to, ka esat pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta. Pabalstu izmaksās līdzīgi kā pensiju un tā izmaksu uzsāks decembrī, kad Jūs saņemsit 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā 40 eiro.

 

Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam?

Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits. Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās (saslimšana) ar Covid-19 un pēc tam ir ievadīta viena vakcīnas deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt.

 

Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ tikai novembra baigās var doties vakcinēties un līdz ar to otrā pote būs decembrī?

Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts, piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad pabalstu maksās par 2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un martu. Par novembri 20 eiro neizmaksās.

 

Vai pabalstu izmaksās attiecīgo vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā ārzemēs?

Nē, pabalstu varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo Latvijā.

 

Kā rīkoties, ja vakcinācija nav veikta Latvijā?

Ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta iesniegums VSAA un tam jāpievieno ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā kopiju.

Ja persona, kura atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir veikusi valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, kādēļ nav izsniegts ES digitālais Covid-19 sertifikāts, tad viņai ir jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.

 

Vai pabalsts 20 eiro mēnesī pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies jau vasarā, bet 60 gadi apritēs tikai 30.decembrī?

Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu sasniedz 2021.gada 30.decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.gada 1.decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par novembri pabalstu nesaņems.

 

Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet pensiju vai citu pakalpojumu no VSAA, nesaņem?

Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 eiro mēnesī piešķiršanai VSAA var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Iesniegumā jānorāda:  

 • vārds, uzvārds, personas kods,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

 

Vai pašvaldības sociālais dienests var atņemt maznodrošinātā statusu, ja pēc pabalsta 20 eiro mēnesī saņemšanas cilvēka ienākumi būs lielāki, nekā nepieciešams maznodrošinātajam?

Nē, pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņems vērā Jums izmaksāto pabalstu 20 eiro mēnesī . No šī pabalsta netiks ieturēts arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

 

Kas notiks, ja vakcinēts 60 vai vairāk gadus sasniedzis cilvēks šo pabalstu VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas 100 eiro saņemt uzreiz?

Ja šis cilvēks būs kvalificējies pabalstam 20 eiro mēnesī jau no novembra, tad, situācijā, kad viņš nesaņem nevienu no VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību vai pabalstu), šo pabalstu var pieprasīt arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad, pēc iesnieguma izskatīšanas, cilvēkam tiks izmaksāti 100 eiro vienā maksājumā. Tomēr, jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu laikā no 2021.gada 27.oktobra, kad stājās spēkā normatīvais regulējums par pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no dienas, kad pabeigts pilns vakcinācijas kurss, ja tas ir veikts laikposmā no 2021.gada 27.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Vai 20 eiro pabalsts pienākas arī tiem vakcinētajiem, kas ir Krievijas pensijas saņēmēji?

Šiem cilvēkiem arī pienākas pabalsts 20 eiro mēnesī . Jo, saskaņā ar likumu, to maksās Latvijā dzīvojošām personām (neatkarīgi no pilsonības), kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.

Pabalstu VSAA izmaksās bez personas iesnieguma, ja Krievijas vai citas valsts pensiju cilvēks saņem ar VSAA starpniecību. Ja Krievijas pensiju cilvēks saņem tieši no Krievijas, tad VSAA rīcībā nav personas konta numura. Šādā gadījumā būs jāraksta iesniegums pabalsta piešķiršanai. Līdzīgi kā tiem, kuri no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību, pabalstu).

 

Vai pabalstu 20 eiro mēnesī var saņemt arī cilvēki, kas izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas sertifikātu?

Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar to Covid-19 testa un pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31.martam, tad šādā gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai, tam klāt pievienojot atzinumu.

 

Vai šo pabalstu maksās arī tiem vakcinētajiem, kas sasnieguši noteikto gadu skaitu, bet atrodas ieslodzījuma vietā?

Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš ir sasniedzis 60 gadu vecumu un pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, atrodas cietumā, bet nesaņem nevienu maksājumu no VSAA, tad viņam ir jāiesniedz VSAA iesniegums par pabalsta 20 eiro mēnesī piešķiršanu.