Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina savus klientus, ka no 2021.gada februāra VSAA vairs nevar pārskaitīt pensijas un pabalstus uz bijušās Nordea bankas kontiem, kuru numurs saturēja burtus NDEA, jo šo kontu numuri ir mainīti.

Pagājušajā gadā Luminor banka veica vēsturisko Nordea bankas konta numuru maiņu, par ko vairākkārt informēja savus klientus, nosūtot katram jauno Luminor bankas konta numuru.

VSAA aicina savus klientus steidzami paziņot jauno bankas konta numuru, iesniedzot VSAA iesniegumu:

  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un rakstot iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts jaunais konta numurs;
  • nosūtot e-pastā: vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • pa pastu, adresētu jebkurai VSAA nodaļai;
  • atstāt nodaļās izvietotajās pasta kastītēs dokumentiem darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.​

Pēc tam, kad VSAA būs saņemts iesniegums par jauno bankas konta numuru, VSAA uz to pārskaitīs  neizmaksāto pabalstu, pensiju vai citu maksājumu.