Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saistībā ar minimālo obligāto iemaksu aprēķinu par 2021.gada 3.ceturksni informē, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS ir pieejama informācija par katram darba ņēmējam aprēķinātajām minimālajām  obligātajām  iemaksām.

Minimālo iemaksu pārrēķinu par 2021.gada 3.ceturksni VSAA veiks 2022.gada martā, ņemot vērā izmaiņas darba devēju precizētajos ziņojumos.  

Pārrēķins tiks nodrošināts līdz likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta devītajā daļā noteiktajam minimālo obligāto iemaksu samaksas termiņam, proti, līdz 2022.gada 23.martam. Pēc veiktā pārrēķina aktualizētā informācija par piemaksājamām summām par katru darba ņēmēju tiks atkārtoti nodota VID un ievietota EDS kā jauns paziņojums.

Informācijai: kopā  minimālās iemaksas par 2021.gada 3.ceturksni aprēķinātas 21 258 darba devējiem par 42590 darba ņēmējiem.