Līdz 15.decembrim ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums par pensijas izmaksas turpināšanu 2022.gadā. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Ņemot vērā grozījumus tiesību normā, kā arī ar epidemioloģisko situāciju saistītos ierobežojumus, VSAA iesaka pensijas izmaksas turpināšanu pieprasīt attālināti:

  • Iesniegumu var nosūtīt uz VSAA oficiālo e-adresi vai elektroniskajā pastā pasts@vsaa.gov.lv, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eID karti/eParaksts mobile). Šajā gadījumā iesniegumam var nepievienot notariālo apliecinājumu, ka persona ir dzīva.
  • Iesniegumu var nosūtīt pa pastu. Pa pastu nosūtītam iesniegumam obligāti nepieciešams pievienot notariālā apliecinājuma oriģinālu.
  • Iesniegumu var iesniegt arī pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru. Arī šajā gadījumā iesniegumam obligāti jāpievieno notariālā apliecinājuma oriģināls.  

Dzīvojot Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, persona par iespēju apliecināt dzīvības faktu var interesēties dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē pensiju jautājumos.

Kanādā dzīvojoša persona var atsūtīt aizpildītu un Kanādas kompetentās iestādes apstiprinātu iesniegumu Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai – veidlapa „Application for pension payment continuation”.

Lietuvā, Igaunijā un Austrālijā dzīvojošiem Latvijas pensijas saņēmējiem dzīvības apliecinājums nav jāiesniedz, jo informācijas apmaiņa par pensiju saņēmējiem kompetento iestāžu starpā notiek elektroniski.

Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā dzīvojošiem Latvijas pensijas saņēmējiem, kuriem pensijas izmaksa notiek ar kompetento iestāžu starpniecību, dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju, ir nepieciešams notariālais apliecinājums, ka gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais, kuram pensija ir piešķirta, ir dzīvi. Ja apgādājamais, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, studiju apliecināšanai (pēc 18 gadu sasniegšanas) un pensijas izmaksas pagarināšanai atsūta derīgu mācību izziņu, tad papildus iesniegt notariālo apliecinājumu nav nepieciešams.

Ārvalstīs notariālas darbības, iespējams, var veikt arī citas juridiskas personas vai iestādes. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā iesniegto dokumentu un tajā norādīto informāciju, kas apliecina personas dzīvības faktu, VSAA  izvērtēs atsevišķi.