Kontaktinformācija

 

Žurnālistiem:
Preses sekretāre Iveta.Daine@vsaa.gov.lv

Saziņai personas datu aizsardzības jautājumos: das@vsaa.gov.lv.

Struktūrvienību kontakti

Direktore

Vadība apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka direktores palīdzei G.Vilkai,
tālr.67011838; +371 20396242 ​ vai e-pasts: Gunta.Vilka@vsaa.gov.lv

Direktores vietnieces
Direktora palīgs
Preses sekretārs
Finanšu vadības departaments
Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa
Iemaksu nodaļa
Informācijas apstrādes nodaļa
Informācijas drošības vadītājs
Informācijas tehnoloģiju departaments
Jurists
Pabalstu metodiskās vadības daļa
Pamatprocesu vadības daļa
Pensiju metodiskās vadības daļa
Personāla daļa
Sabiedrisko attiecību speciālists
Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa
Starptautisko pakalpojumu nodaļa
Statistikas daļa
Teritoriālās nodaļas
Tiesvedības daļa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rekvizīti:
Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001669496
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Valsts kase BIC kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL5180453065000
E-pasts vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [22.01.2021]