Kontaktinformācija

Tālrunis konsultācijām par pensijām, pabalstiem un citiem jautājumiem: 64507020

Direktore
Direktores vietnieces
Direktora palīgs
Preses sekretārs
Finanšu vadības departaments
Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa
Iemaksu nodaļa
Informācijas apstrādes nodaļa
Informācijas drošības vadītājs
Informācijas tehnoloģiju departaments
Jurists
Pabalstu metodiskās vadības daļa
Pamatprocesu vadības daļa
Pensiju metodiskās vadības daļa
Personāla daļa
Sabiedrisko attiecību speciālists
Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa
Starptautisko pakalpojumu nodaļa
Statistikas daļa
Teritoriālās nodaļas
Tiesvedības daļa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011 e-pasts vsaa@vsaa.gov.lv

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001669496 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Valsts kase BIC kods: TRELLV22 Konts: LV84TREL5180453065000

Vadība apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka direktores palīdzei G.Vilkai, tālr.67011838 vai e-pasts: Gunta.Vilka@vsaa.gov.lv E – pasta adrese saziņai personas datu aizsardzības jautājumos: das@vsaa.gov.lv

Žurnālistiem: Preses sekretāres e-pasta adrese Iveta.Daine@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2020]