Informācija Luminor bankas klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina Luminor bankas klientus, kuriem ir konti ar burtiem NDEA un kuri saņem maksājumus no VSAA, sakarā ar bankas veikto klientu konta numuru maiņu savlaicīgi paziņot VSAA jauno konta numuru.

  • To var izdarīt elektroniski portālā  Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un rakstot iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts jaunais konta numurs.
  • Iesniegumu VSAA par konta numura maiņu var nosūtīt arī pa pastu, adresējot VSAA nodaļai, kas atbilst dzīvesvietai vai atstāt nodaļās izvietotajās pasta kastītēs dokumentiem darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.​

Ja trīs mēnešu laikā, kas seko 20.jūnijam, kad banka Luminor veiks pēdējo privātpersonu kontu maiņu, VSAA nebūs saņēmusi iesniegumu par jauno bankas kontu, pēc 19.septembra VSAA pārskaitītā nauda uz veco kontu tiks atgriezta VSAA. Pēc tam, kad VSAA saņems no klienta iesniegumu par jauno kontu, VSAA nosūtīs izmaksai neizmaksāto pakalpojumu.

Publicēšanas datums: [09.07.2020]