Palīdzības dienesta informācijas sistēmas iegāde un ieviešana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2018.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.01-2/218 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv, tel. 67038881, fakss: 67143825

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/151

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Palīdzības dienesta informācijas sistēmas iegāde un ieviešana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):

12.11.2018. plkst. 11:00

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

UAB „Synergy Consulting”, 159460,00 EUR 
bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.11.2018.; no līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

Procedūras ziņojums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [30.11.2018]