„LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores p.i. M.Grodumas 2018.gada 29.marta rīkojumu Nr.01-2/60 „Par iepirkuma „LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde” (id.Nr. VSAA-2018/50) iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/50

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

„LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.08.2018. plkst. 10:30

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

nolikums,
nolikuma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 1.daļai”,
nolikuma 2.pielikums „Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 2.daļai”,
nolikuma 3.pielikums „Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (forma)”,
nolikuma 4.pielikums „Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai (forma)”,
nolikuma 5.pielikums „Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļai (forma)”,
nolikuma 6.pielikums „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība iepirkuma priekšmeta 1.daļai”,
nolikuma 7.pielikums „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība iepirkuma priekšmeta 2.daļai”,
nolikuma 8.pielikums „Līguma projekts iepirkuma priekšmeta 1.daļai”,
nolikuma 9.pielikums „Līguma projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļai”
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem Nr.2
Atbildes uz jautājumiem Nr.3

Skatīt informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [15.10.2018]