„SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/72) komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT servisu daļas iepirkumu speciāliste
Silvija Bērziņa
tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/72

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 19.06.2017. plkst.11.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204.kab.
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

Iepirkuma nolikums

Publicēšanas datums: [23.03.2018]