Rindu regulēšanas sistēmu renovācija

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2017.gada 14. novembra rīkojumu Nr.01-2/198 „Par iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” iepirkumam „Rindu regulēšanas sistēmu renovācija” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2017/­139)” komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT servisu daļas iepirkumu speciālists

Oskars Blumbergs

tālr.67038881

fakss: 67143825

e-pasts: oskars.blumbergsa@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/139-1

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

„Rindu regulēšanas sistēmu renovācija”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz

līdz 05.12.2017. plkst.11.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204.kab.
Oskaram Blumbergam
tālr.67038881

Iepirkuma nolikums

Publicēšanas datums: [23.03.2018]