Datortehnikas remonts un uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „Datortehnikas remonts un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2017/141) apstiprināta iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciālists
Oskars Blumbergs tālr.67038881 fakss: 67143825
e-pasts: oskars.blumbergs@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/141-1

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

Datortehnikas remonts un uzturēšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.01.2018. plkst. 15.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
204.kab.,  Fridriķa ielā 9, Rīgā
Oskaram Blumbergam
tālr.67038881

Nolikums atklātam konkursam „Datortehnikas remonts un uzturēšana

Publicēšanas datums: [23.03.2018]