Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets


Valsts budžeta izdevumi


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada maijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada augustā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada septembrī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2018. gada oktobrī

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2018. gadā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rādītāji 2017. gadā un 2018. gadā

 

Publicēšanas datums: [24.07.2017]