Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada janvārī

Valsts budžeta izdevumi

Publicēšanas datums: [10.09.2019]