Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada maijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada augustā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada septembrī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada oktobrī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2019. gada novembrī

Valsts budžeta izdevumi

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2019. gadā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rādītāji 2018. un 2019. gadā

 

Publicēšanas datums: [10.09.2019]