Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada aprīlī

Valsts budžeta izdevumi

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2020. gadā

Publicēšanas datums: [10.09.2019]