Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada maijāj
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2020. gada augustā

Valsts budžeta izdevumi

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo valsts budžeta programmu plānu 2020. gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rādītāji 2019. un 2020. gadā

 

Publicēšanas datums: [10.09.2019]