Atalgojums

MS Word fails Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (brutto, euro)

MS Word fails Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālājām garantijām un to noteikšanas
kritērijiem

Publicēšanas datums: [15.01.2020]