Bezdarbnieka palīdzības pabalsts

Ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk 2021.gadā, bet ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt vienreizēju bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu:

  • piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa;
  • piešķir un izmaksāpar četriem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Piemēram, ja bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beigsies 2021.gada 25.aprīlī, tad, pieprasot  bezdarbnieka palīdzības pabalstu, tas tiks izmaksāts no 2021.gada 26.aprīļa līdz 2021.gada 30.jūnijam, t.i., nepilnus četrus mēnešus.   

  • pabalsta apmērsir 180 eiro mēnesī;
  • pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.

Ja bezdarbnieka palīdzības pabalsts tika piešķirts 2020. gada nogalē un līdz 31.decembrim izmaksāts par nepilniem četriem mēnešiem, tad, ņemot vērā likuma grozījumus, kas pagarināja izmaksas periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam, 2020. gadā piešķirtā bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu turpināsies arī pēc 2021.gada 1.janvāra līdz kopējais bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas termiņš sasniegs četrus mēnešus. Iesniegums 2020. gadā piešķirtā bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas turpināšanai 2021.gadā nav nepieciešams.

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ir jāiesniedz VSAA iesniegums. To var izdarīt:

Vienlaikus nevar saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju, izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Tādos gadījumos palīdzības pabalstu nepiešķir vai arī pārtrauc jau piešķirtā pabalsta izmaksu.
Par periodu, par kuru persona saņem bezdarbnieka palīdzības pabalstu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

 

Publicēšanas datums: [13.01.2021]