Par mums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

VSAA nolikums

MS Word fails VSAA reglaments

MS Word fails VSAA klientu apkalpošanas standarts

MS Word fails Privātuma politika

MS Word fails Ētikas kodekss

Publicēšanas datums: [01.06.2020]