Minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēri un izmaksa
Ilustratīvs attēls ar cilvēka rokām, kuras tur naudas banknotes
Informācija par Covid-19 krīzes atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu