VSAA Valsts svētku priekšvakarā godina savus darbiniekus

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) valsts svēku priekšvakarā godināja savus labākos darbiniekus. VSAA direktore Inese Šmitiņa, sveicot apblavotos, video uzrunā teica: „Šogad Latvijas svētki atnāk pie mums savādāk, bez skaļiem pasākumiem un ierastās svētku uguņošanas. Tomēr sagaidām tos ar labi padarīta darba sajūtu, – darba, ko mēs ikdienā veicam savas Latvijas ļaužu labā. Šis gads mums ir nesis ne mazums izaicinājumu, kurus esam godam pārvarējuši. Pateicos ikvienam VSAA kolektīva loceklim, jo mūsu spēks ir kopīgā darbā.”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora Atzinības rakstu saņēma:

Juriste Dagnija Žuka-Rože,
Ventspils reģionālās nodaļas Pensiju daļas vecākā inspektore Sarmīte Rēriha,
Ventspils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas vadītāja Agita Bērziņa,
Informācijas tehnoloģiju departamenta (ITD) Informācijas sistēmu ekspluatācijas daļas IS ieviešanas grupas vecākaai sistēmu analītiķis Vladimirs Saveļjevs,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas SAIS sistēmanalīzes grupas vadošā sistēmanalītiķe Antra Grepere,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas SAIS sistēmanalīzes grupas vecākā sistēmanalītiķe Lienīte Pauka,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas SAIS sistēmanalīzes grupas vecākā sistēmanalītiķe Signe Remese,
ITD Informācijas tehnoloģiju servisu daļas SAIS lietotāju atbalsta grupas informācijas sistēmu analītiķe Māra Broka,
ITD Informācijas tehnoloģiju servisu daļas Palīdzības dienesta grupas vecākā informācijas tehnoloģiju administratore Ludmila Sirota,
Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura,
Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka,
Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga,
Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure,
Liepājas reģionālās nodaļas Pensiju daļas vecākajai inspektore Marika Stepe,
Liepājas reģionālās nodaļas Kontaktu centra klientu apkalpošanas operatore Dace Peneze,
Jelgavas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Zeltīte Narkevica,
Jelgavas reģionālās nodaļas pakalpojumu lietvede Anda Mizara,
Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas Iestāžu izdienas pensiju daļas vecākā inspektore Ilga Janiša,
Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektore Lidija Pavlova,
Pamatprocesu vadības daļas biznesa procesu sistēmu analītiķe Marina Jasiņecka,
Pamatprocesu vadības daļas biznesa procesu sistēmu analītiķe Ineta Grausa,
Pamatprocesu vadības daļas vecākā lietvede Sanita Plūmīte,
Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas Daugavpils 3. grupas vecākā inspektore Ingrīda Melne,
Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas Krāslavas grupas vecākā inspektore Jadviga Šlapina,
Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas Daugavpils 1. grupas vecākā inspektore Nataļja Kokina,
Jēkabpils reģionālās nodaļas Pensiju daļas vecākā inspektore Daina Zaica.

VSAA nodarbināto profesionālo darbu un ieguldījumu nozarei nozīmīgu uzdevumu īstenošanā novērtējusi Labklājības ministrija:
Labklājības ministrijas Goda rakstu saņēma:
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas vadītājs Lauris Lenerts,
Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Baiba Felsberga.

Labklājības ministrijas Atzinības rakstu saņēma:
ITD Tehniskā atbalsta daļas vadošo informācijas sistēmu administrators Rihards Vītoliņš,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas sistēmu konstruktors Māris Liepiņš.

Labklājības ministrijas Pateicību saņēma:
ITD Informācijas tehnoloģiju servisu daļas Elektroniskas informācijas apmaiņas ar ES/EEZ dalībvalstīm grupas vecākā sistēmu analītiķe Inese Ziediņa,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas SAIS sistēmanalīzes grupas vecākā sistēmu analītiķe Una Burģe,
ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas SAIS izstrādes grupas vecākais sistēmu analītiķis Mārtiņš Verners,
ITD Informācijas tehnoloģiju servisu daļas Elektroniskas informācijas apmaiņas ar ES/EEZ dalībvalstīm grupas vecākā informācijas sistēmu uzturētāja Marianna Boldova,
ITD Informācijas tehnoloģiju servisu daļas Elektroniskas informācijas apmaiņas ar ES/EEZ dalībvalstīm grupas vadošā informācijas sistēmu uzturētāja Anda Modre,
Finanšu vadības departamenta Pakalpojumu budžetu uzskaites daļas vadītāja Baiba Kalnciema,
Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vadītāja Irina Vihareva,
Liepājas reģionālās nodaļas vadītāja Inese Birzgale,
Rēzeknes reģionālās nodaļas vadītāja Daina Rundāne-Gaspažiņa,
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vadītāja Inuta Iļemenova,
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vadītāja Gunta Pakalniņa,
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļas vadošā inspektore Žanete Rācene,
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vecākais inspektors Jānis Rakšte,
Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele,
Pamatprocesu vadības daļas procesa vadības vecākā eksperte Aija Reinfelde,
Finanšu vadības departamenta vadītāja Inta Podmoskovnaja.

Publicēšanas datums: [27.11.2020]