Jaunā speciālista pabalsts bezdarba gadījumā

Jaunā speciālista pabalstu VSAA piešķir personai, kura:

  • periodā no 2019.gada 9.novembrim līdz 2020.gada 8.novembrim ir absolvējusi augstskolu vai koledžu
  • periodā no 2020.gada 9.novembra 2021.gada 7.maijam (ieskaitot) ieguvusi bezdarbnieka statusu,
  • kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazākspar vienu gadu un pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas.

Jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

  • pirmos divus mēnešus 500 eiroapmērā,
  • trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiroapmērā.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu, pievienojot dokumenta kopiju par augstākās izglītības iegūšanu. To var izdarīt:

  • portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, rakstot iesniegumu brīvā formā;
  • iesniegumu VSAA nosūtot pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai;
  • atstājot  VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 

 

Publicēšanas datums: [18.01.2021]