Uzdevumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu uzdevumi:

  • administrēt sociālās apdrošināšanas budžetu;
  • reģistrēt sociāli apdrošinātās personas un viņu iemaksas sociāli apdrošinātās personas kontos;
  • sniegt iedzīvotajiem sociālās apdrošināšanas un atsevišķus sociālās palīdzības pakalpojumus – piešķirt, aprēķināt, pārrēķināt un izmaksāt pensijas, pabalstus un atlīdzības;
  • sniegt iedzīvotājiem individuālas konsultācijas par sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības pakalpojumiem;
  • regulāri informēt sabiedrību par aktuālākajiem sociālās apdrošināšanas jautājumiem;
  • nodrošināt, lai pakalpojumi būtu pieejami ikvienam klientam pēc iespējas tuvāk viņa dzīvesvietai.

VSAA nolikums

MS Word fails VSAA reglaments

MS Word fails VSAA klientu apkalpošanas standarts

MS Word fails Privātuma politika

MS Word fails Ētikas kodekss

Publicēšanas datums: [15.01.2019]