Informācijas sistēmu izstrādes daļa

Vadītāja Ināra Cīmure
Tālr. 67038716
E-pasts: Inara.Cimure@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [24.03.2018]