Projekts Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana

Projekta nosaukums: Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana

Projekta identifikācijas Nr.: 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023

Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) projekta ietvaros tiks izstrādāti 5 e-pakalpojumi (Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem; Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem; Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem; Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana; Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija) un uzlabots viens e-pakalpojums „Atzinumi par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti” jau esošā VDEĀVK Universālā e-pakalpojuma ietvaros), kas vērsti uz iedzīvotājiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Lasīt vairāk>>

Publicēšanas datums: [04.09.2018]