Pabalsta apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātaispabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Piemēram: Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.

Ja vecāku pabalsta saņēmējs neatrodas  bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, tad vecāku pabalsts par šo periodu tiks izmaksāts 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

Publicēšanas datums: [05.06.2018]