Ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus

Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu.

Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, tad persona, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, papildus bērna kopšanas pabalstam saņem:

  • vecumā līdz bērna pusotram gadam– 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • vecumā no bērna pusotra gada līdz 2 gadiem– 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Piemērs: Kādi pabalsti un kādā apmērā tiks piešķirti pabalsta pieprasītājam, kurš kopj dvīnīšus:

Bērnu vecums Pabalsti, kuri tiek piešķirti par dvīņu kopšanu Kopā saņemamo pabalstu apmērs mēnesī
Līdz bērnu viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no izvēlēta pabalsta saņemšanas ilguma.

Līdz bērna vienam gadam (60% no vidējās algas) vai līdz pusotram gadam (43,75% no vidējās algas).

Bērna kopšanas pabalsts

171 eiro mēnesī līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta

171 eiro mēnesī

līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

+

171 eiro

+

171 eiro

 

Publicēšanas datums: [05.06.2018]