Aizbildnība

Apgādnieka zaudējums

Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošiem darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem

Adopcija

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi: apdrošināta persona (arī gadījumos, ja nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), pensijas saņēmējs, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmējs, bezdarbnieks, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

Iepriekšējais12Nākošais