Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Tiesības saņemt pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Gadījumos, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāta atlīdzība izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, minētās atlīdzības izmaksa netiek pārtraukta.