Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Tiesības saņemt pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.