Adopcija

Atlīdzība par bērna adopciju

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Bērna adopcijas pabalsts

Tiesības saņemt pabalstu ir adoptētājiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, kuriem piešķirts personas kods un kuru adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods.

Publicēšanas datums: [14.09.2017]