Adopcija

Atlīdzība par bērna adopciju

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu - atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Publicēšanas datums: [14.09.2017]