Tiesības saņemt pabalstu ir, ja Jums

  • piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
  • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
  • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā:

9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā
pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas

12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā
pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas

ja bezdarbnieka statuss iegūts līdz 2017.gada 31.martam

ja bezdarbnieka statuss iegūts 2017.gada 1.aprīlī vai vēlāk

Bezdarbnieka statusu var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Zināšanai !

Kamēr kopjat bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņemat bērna kopšanas vai vecāku pabalstu, sociālās apdrošināšanas iemaksas par Jums veic valsts, apdrošinot arī bezdarba gadījumam.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir :

  • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
  • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Šajos gadījumos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir arī tad, ja pēdējo 16 mēnešu (bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 2017.gada 31.martam – 12 mēnešu) periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vispār vai ir veiktas mazāk kā 12 (bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 2017.gada 31.martam – 9 mēnešus) mēnešus.

Taču jāievēro, ka pabalsts tiks piešķirts tikai tad, ja tā pieprasītājs 1 mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērnu ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Publicēšanas datums: [12.12.2017]