Pabalsta aprēķins

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: Pabalstu piešķir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas esat:

  • kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par Jums veikusi valsts);
  • persona ar invaliditāti, kas atguvis darbaspējas;
  • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam,

piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 76,84 euro mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 euro x 2 x 60% = 76,84 euro), pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazinās – par nākamajiem trīs mēnešiem tas ir 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, par beidzamajiem trīs mēnešiem – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra).

Publicēšanas datums: [12.12.2017]