Kā saņemt informāciju par pensiju 2.līmeni

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) dalībnieki var saņemt sekojošu VSAA sagatavotu informāciju:

  • Informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli – informācija, kad uzsākta dalība VFPS un līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsture.
  • Informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu – informācija par pēdējo veikto līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu.
  • Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu – informācija par uzkrāto VFPS kapitālu pēdējā gada laikā, kā arī iepriekšējos gados.

Īss konta izraksta skaidrojums

Detalizēts konta izraksts

Šo informāciju var saņemt:
jebkurā VSAA nodaļā
personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniedzot rakstisku iesniegumu;
vienotās valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā„E-pakalpojumi”

  • Par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmaksas iespējām – šo paziņojumu saņem pa pastu uz deklarēto adresi personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu un izvēlējušās noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību.
  • Par mūža pensijas apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanu – šo paziņojumu pa pastu uz deklarēto adresi saņem personas, kuras noslēgušas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību un kuru uzkrātais fondētās pensijas kapitāls ir pārskaitīts izvēlētajai apdrošināšanas sabiedrībai.

Šo informāciju var saņemt arī jebkurā VSAA nodaļā personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Pa pastu uz deklarētajām adresēm VSAA sūta paziņojumus jaunajiem dalībniekiem par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]