Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei

Valsts sociālo pabalstu piešķir Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu, kā arī mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (arī bērni, līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās vidējās vai augstākās...

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem

Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir: Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam - invalīdam (ČAES dalībnieks), kuram noteiktā invaliditāte ir saistīta ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu; ČAES dalībniekam, kuram noteikts darbspēju zaudējums 10 – 25 % apmērā (bez invaliditātes noteikšanas) saistībā ar ČAES av...

Publicēšanas datums: [23.03.2018]