Pensijas vecuma paaugstināšana no 60 līdz 63 gadu vecumam

Spēkā no 2014.gada 1.janvāra

  • Priekšlaicīgai vecuma pensijai (saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta sesto daļu un pārejas noteikumu 8’1 punktu);
  • vīrieši – kuri strādājuši darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem pēc 2.saraksta  (saskaņā ar ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8’1, 60. un 61.punktu).
 
pensionēšanās vecums dzimšanas gads pensionēšanās gads
01.01.2014. 60 gadi un trīs mēneši 01.1954. 04.2014.
    02.1954. 05.2014.
    03.1954. 06.2014.
    04.1954. 07.2014.
    05.1954. 08.2014.
    06.1954. 09.2014.
    07.1954. 10.2014.
    08.1954. 11.2014.
    09.1954. 12.2014.
01.01.2015. 60 gadi un seši mēneši 10.1954. 04.2015.
    11.1954. 05.2015.
    12.1954. 06.2015.
    01.1955. 07.2015.
    02.1955. 08.2015.
    03.1955. 09.2015.
    04.1955. 10.2015.
    05.1955. 11.2015.
    06.1955. 12.2015.
01.01.2016. 60 gadi un deviņi mēneši 07.1955. 04.2016.
    08.1955. 05.2016.
    09.1955. 06.2016.
    10.1955. 07.2016.
    11.1955. 08.2016.
    12.1955. 09.2016.
    01.1956. 10.2016.
    02.1956. 11.2016.
    03.1956. 12.2016.
01.01.2017. 61 gads 04.1956. 04.2017.
    05.1956. 05.2017.
    06.1956. 06.2017.
    07.1956. 07.2017.
    08.1956. 08.2017.
    09.1956. 09.2017.
    10.1956. 10.2017.
    11.1956. 11.2017.
    12.1956. 12.2017.
01.01.2018. 61 gads un trīs mēneši 01.1957. 04.2018.
    02.1957. 05.2018.
    03.1957. 06.2018.
    04.1957. 07.2018.
    05.1957. 08.2018.
    06.1957. 09.2018.
    07.1957. 10.2018.
    08.1957. 11.2018.
    09.1957. 12.2018.
01.01.2019. 61 gads un seši mēneši 10.1957. 04.2019.
    11.1957. 05.2019.
    12.1957. 06.2019.
    01.1958. 07.2019.
    02.1958. 08.2019.
    03.1958. 09.2019.
    04.1958. 10.2019.
    05.1958. 11.2019.
    06.1958. 12.2019.
01.01.2020. 61 gads un deviņi mēneši 07.1958. 04.2020.
    08.1958. 05.2020.
    09.1958. 06.2020.
    10.1958. 07.2020.
    11.1958. 08.2020.
    12.1958. 09.2020.
    01.1959. 10.2020.
    02.1959. 11.2020.
    03.1959. 12.2020.
01.01.2021. 62 gadi 04.1959. 04.2021.
    05.1959. 05.2021.
    06.1959. 06.2021.
    07.1959. 07.2021.
    08.1959. 08.2021.
    09.1959. 09.2021.
    10.1959. 10.2021.
    11.1959. 11.2021.
    12.1959. 12.2021.
01.01.2022. 62 gadi un trīs mēneši 01.1960. 04.2022.
    02.1960. 05.2022.
    03.1960. 06.2022.
    04.1960. 07.2022.
    05.1960. 08.2022.
    06.1960. 09.2022.
    07.1960. 10.2022.
    08.1960. 11.2022.
    09.1960. 12.2022.
01.01.2023. 62 gadi un seši mēneši 10.1960. 04.2023.
    11.1960. 05.2023.
    12.1960. 06.2023.
    01.1961. 07.2023.
    02.1961. 08.2023.
    03.1961. 09.2023.
    04.1961. 10.2023.
    05.1961. 11.2023.
    06.1961. 12.2023.
01.01.2024. 62 gadi un deviņi mēneši 07.1961. 04.2024.
    08.1961. 05.2024.
    09.1961. 06.2024.
    10.1961. 07.2024.
    11.1961. 08.2024.
    12.1961. 09.2024.
    01.1962. 10.2024.
    02.1962. 11.2024.
    03.1962. 12.2024.
01.01.2025. 63 gadi 04.1962. 04.2025.
    05.1962. 05.2025.
    06.1962. 06.2025.
    07.1962. 07.2025.
    08.1962. 08.2025.
    09.1962. 09.2025.
    10.1962. 10.2025.
    11.1962. 11.2025.
    12.1962. 12.2025.

 

Publicēšanas datums: [18.12.2017]