Pensijas vecuma paaugstināšana no 57 līdz 60 gadu vecumam

Spēkā no 2014.gada 1.janvāra

  • Daudzbērnu vai bērna ar invaliditāti vecāki vai aizbildnis (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturto daļu un pārejas noteikumu 8’1 punktu);
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8’1 un 29’1 punktu);
  • politiski represētajām personas (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8’1 un 29’2 punktu).
pensionēšanās vecums dzimšanas gads pensionēšanās gads
01.01.2014. 57 gadi un trīs mēneši 01.1957. 04.2014.
02.1957. 05.2014.
03.1957. 06.2014.
04.1957. 07.2014.
05.1957. 08.2014.
06.1957. 09.2014.
07.1957. 10.2014.
08.1957. 11.2014.
09.1957. 12.2014.
01.01.2015. 57 gadi un seši mēneši 10.1957. 04.2015.
11.1957. 05.2015.
12.1957. 06.2015.
01.1958. 07.2015.
02.1958. 08.2015.
03.1958. 09.2015.
04.1958. 10.2015.
05.1958. 11.2015.
06.1958. 12.2015.
01.01.2016. 57 gadi un deviņi mēneši 07.1958. 04.2016.
08.1958. 05.2016.
09.1958. 06.2016.
10.1958. 07.2016.
11.1958. 08.2016.
12.1958. 09.2016.
01.1959. 10.2016.
02.1959. 11.2016.
03.1959. 12.2016.
01.01.2017. 58 gadi 04.1959. 04.2017.
05.1959. 05.2017.
06.1959. 06.2017.
07.1959. 07.2017.
08.1959. 08.2017.
09.1959. 09.2017.
10.1959. 10.2017.
11.1959. 11.2017.
12.1959. 12.2017.
01.01.2018. 58 gadi un trīs mēneši 01.1960. 04.2018.
02.1960. 05.2018.
03.1960. 06.2018.
04.1960. 07.2018.
05.1960. 08.2018.
06.1960. 09.2018.
07.1960. 10.2018.
08.1960. 11.2018.
09.1960. 12.2018.
01.01.2019. 58 gadi un seši mēneši 10.1960. 04.2019.
11.1960. 05.2019.
12.1960. 06.2019.
01.1961. 07.2019.
02.1961. 08.2019.
03.1961. 09.2019.
04.1961. 10.2019.
05.1961. 11.2019.
06.1961. 12.2019.
01.01.2020. 58 gadi un deviņi mēneši 07.1961. 04.2020.
08.1961. 05.2020.
09.1961. 06.2020.
10.1961. 07.2020.
11.1961. 08.2020.
12.1961. 09.2020.
01.1962. 10.2020.
02.1962. 11.2020.
03.1962. 12.2020.
01.01.2021. 59 gadi 04.1962. 04.2021.
05.1962. 05.2021.
06.1962. 06.2021.
07.1962. 07.2021.
08.1962. 08.2021.
09.1962. 09.2021.
10.1962. 10.2021.
11.1962. 11.2021.
12.1962. 12.2021.
01.01.2022. 59 gadi un trīs mēneši 01.1963. 04.2022.
02.1963. 05.2022.
03.1963. 06.2022.
04.1963. 07.2022.
05.1963. 08.2022.
06.1963. 09.2022.
07.1963. 10.2022.
08.1963. 11.2022.
09.1963. 12.2022.
01.01.2023. 59 gadi un seši mēneši 10.1963. 04.2023.
11.1963. 05.2023.
12.1963. 06.2023.
01.1964. 07.2023.
02.1964. 08.2023.
03.1964. 09.2023.
04.1964. 10.2023.
05.1964. 11.2023.
06.1964. 12.2023.
01.01.2024. 59 gadi un deviņi mēneši 07.1964. 04.2024.
08.1964. 05.2024.
09.1964. 06.2024.
10.1964. 07.2024.
11.1964. 08.2024.
12.1964. 09.2024.
01.1965. 10.2024.
02.1965. 11.2024.
03.1965. 12.2024.
01.01.2025. 60 gadi 04.1965. 04.2025.
05.1965. 05.2025.
06.1965. 06.2025.
07.1965. 07.2025.
08.1965. 08.2025.
09.1965. 09.2025.
10.1965. 10.2025.
11.1965. 11.2025.
12.1965. 12.2025.

Publicēšanas datums: [13.04.2017]