Pensiju sistēmas 3.līmenis

Pensiju sistēmas 3.līmenis – privātā brīvprātīgā pensiju shēma – tika ieviesta 1998.gada jūlijā. 3.līmenis paredz ikviena cilvēka brīvprātīgu izvēli – veidot papildu uzkrājumus savai pensijai, veicot iemaksas privātajos pensiju fondos.

Privātais pensiju fonds ir licencēta finanšu sabiedrība, kas pieņem pašu privātpersonu un viņu labā iemaksātos līdzekļus un organizē to apsaimniekošanu, lai nodrošinātu šīm personām naudas uzkrājumus vecumdienām.

Privātā pensiju fonda galvenais uzdevums ir nodrošināt uzkrāto pensiju izmaksu pensionētajiem strādājošajiem, kuri ir veikuši regulāras iemaksas pensiju fondā.

Latvijā darbojas divu veidu privātie pensiju fondi – slēgtie un atklātie:

  • Par slēgtā pensiju fonda dalībnieku var kļūt to uzņēmumu vai organizāciju darbinieki, kas to dibinājuši,
  • Par atklātā pensiju fonda dalībnieku var kļūt ikviena fiziskā persona tieši vai ar darba devēja starpniecību.

Atklātos pensiju fondus drīkst dibināt bankas un apdrošināšanas sabiedrības.

Pensiju fondos uzkrātie naudas līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt akciju un fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgū.

Publicēšanas datums: [18.12.2017]