Pensiju sistēmas 1.līmenis

Pensiju sistēmas 1.līmenis tika ieviests 1996.gada janvārī. Tas ietver paaudžu un dzimumu solidaritātes principus. Paaudžu solidaritāte nozīmē to, ka strādājošo sociālās apdrošināšanas iemaksas vecuma pensijām tiek izlietotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei. Dzimumu solidaritāte nozīmē to, ka sievietēm un vīriešiem pēc došanās pensijā tiek paredzēts vienāds pensijas izmaksas laika periods.

Katram sociālo iemaksu veicējam, arī tiem, par kuriem iemaksas izdara valsts (piem., personām, kas kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, obligātajā militārajā dienestā dienējošiem karavīriem, nestrādājošiem invalīdiem u.c.) ir atvērts personīgais konts, kurā tiek reģistrēta informācija (nevis uzkrāta nauda!) par veiktajām iemaksām.

Pensiju sistēmas 1.līmenī tiek iesaistītas visas sociāli apdrošinātās personas, kuru personīgajā kontā ir reģistrētas apdrošināšanas iemaksas.

No summas, no kuras aprēķinātas iemaksas, 24,50% tiek novirzīti pensiju apdrošināšanai, 20% no tās veido cilvēka pensijas kapitālu, bet, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad 1.līmeņa pensijas kapitālu veido 14%.

Pensiju sistēmas 1.līmenis nodrošina pensijas visiem, kuri ir bijuši sociāli apdrošināti vismaz 15 gadus. Ja cilvēka apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 15 gadiem, viņam tiek piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

Publicēšanas datums: [25.04.2018]