Pensiju sistēmas 3 līmeņi

Kopš 2001.gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma, kas ietver 1.līmeni (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma), 2.līmeni (valsts fondēto pensiju shēma) un 3.līmeni (privātā brīvprātīgā pensiju shēma).

Sistēmas darbības galvenais princips: jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt. Visu trīs līmeņu vienlaikus pastāvēšana nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, jo samazina katra līmeņa iespējamos demogrāfiskos vai finansiālos riskus.

Pensiju sistēmas 1.līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Veiktās iemaksas tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Pensiju sistēmas 2.līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai.

Pensiju sistēmas 3.līmenis nodrošina iespēju katram individuāli pēc savas izvēles veidot papildu uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos.

VSAA uzdevums ir nodrošināt 1.un 2.līmeņa pensiju shēmu darbību, t. i., reģistrēt sociāli apdrošinātās personas un viņu iemaksas personas sociālās apdrošināšanas kontā, administrēt 2. pensiju līmeņa dalībnieku iemaksas, kā arī veikt pensiju izmaksu no līdzekļiem, kas veidojas no darba devēju un pašu personu veiktajiem sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

 

Publicēšanas datums: [25.04.2018]