Piemaksa pie pensijas

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijā dzīvojošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķīra piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

No 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

  • Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim tika noteikts – 70 santīmu.
  • Pēc 2014.gada 1.janvāra piešķirtais piemaksas apmērs konvertēts saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu – 1 euro.

Piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 2018.gada 1.jūlija par katru apdrošināšanas stāža gadu noteiks 1,50 euro apmērā personām, kurām: 1) vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim; 2) invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

2019.gada 1.oktobrī piemaksu nosaka:

  • 1,07 euro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim;
  • 1,61 euro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

Piemaksas palielināšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams.

No summas, kuru veido vecuma vai invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 12.panta 5.daļu.

Piemaksas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Tiesības uz piemaksu persona zaudē, ja izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai arī, ja VSAA rīcībā nav informāciju par personas pastāvīgo dzīvesvietu šajās valstīs, tad, lai varētu saņemt piemaksu, VSAA nodaļai ir jāsaņem informācija par dzīvesvietu no personas vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas. Lai apstiprinātu dzīvesvietu, persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt VSAA nodaļā dalībvalsts notāra izdotu dzīvības apliecinājumu vai atbildīgās institūcijas izsniegtu dokumentu par dzīvesvietu. Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Publicēšanas datums: [09.09.2019]