Latvijas Republikas un Ukrainas līguma piemērošana

1999.gada 11.jūnijā stājās spēkā Latvijas Republikas (LR) un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

Latvijas Republikas un Kanādas līguma piemērošana

2006.gada 1.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Kanādas līgums sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums)

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma piemērošana

2008.gada 1.septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – Līgums), tādējādi novēršot dubultu periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līguma piemērošana

2010.gada 28.septembrī ir stājies spēkā līgums ar Baltkrievijas Republiku par sadarbību sociālās drošības jomā.

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma piemērošana

Līgums regulē personas sociālo apdrošināšanu, ja tā dodas strādāt uz otru valsti, tiesības uz atsevišķiem pabalstiem, piemēram, bezdarbnieka pabalstu vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Latvijas Republikas un Austrālijas līguma piemērošana

2013.gada 1.janvārī stājas spēkā Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums)

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma piemērošana

2013.gada 1.aprīlī ir stājies spēkā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – Līgums), tādējādi novēršot dubultu periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā.