Pensionēšanās vecums ES/EEZ dalībvalstīs

 

Pensionēšanās vecums ES/EEZ dalībvalstīs

Valsts

Pensijas vecums

Austrija

Vīriešiem
65
Sievietēm
60

Beļģija

Vīriešiem
65
Sievietēm
65

Bulgārija

Vīriešiem
63 /8 mēneši
(no 31.12.2011. pensionēšanās vecums katru gadu paaugstinās par 4 mēnešiem līdz sasniegs 65)
Sievietēm
60 /8 mēneši
(no 31.12.2011. pensionēšanās vecums katru gadu paaugstinās par 4 mēnešiem līdz sasniegs 63)

Čehija

Vīriešiem
63 /4 mēneši
(pensionēšanās vecums katru gadu paaugstinās par 2 mēnešiem līdz sasniegs 65)
Sievietēm
62/8 mēneši vai mazāk (atkarībā no izaudzināto bērnu skaita)
(pensionēšanās vecums katru gadu paaugstinās par 4 mēnešiem līdz sasniegs 65)

Dānija

Vīriešiem
65
Sievietēm
65

Francija

Vīriešiem
60
(pensionēšanās vecums paaugstinās līdz sasniegs 62)
Sievietēm
60
(pensionēšanās vecums paaugstinās līdz sasniegs 62)

Grieķija

Vīriešiem
67 (ja stāžs 15 gadi)
62 (ja stāžs 40 gadi)
Sievietēm
67 (ja stāžs 15 gadi)
62 (ja stāžs 40 gadi)

Horvātija

Vīriešiem
65
Sievietēm
61 /3 mēneši
(no 01.11.2010. katru gadu pensionēšanās vecums
paaugstinās par 3 mēnešiem līdz 2030.gadā sasniegs 65)

Igaunija

Vīriešiem
63
Sievietēm
63

Itālija

Vīriešiem
66 /3 mēneši
(pensijas vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2021.gadā sasniegs 67)

Sievietēm
63 /9mēneši – 64 /9 mēneši
(pensijas vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2021.gadā sasniegs 67)

Ierēdņi
66 /3 mēneši
(pensijas vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2021.gadā sasniegs 67)

Īrija

Vīriešiem
66
Sievietēm
66

Īslande

Vīriešiem
67
Sievietēm
67

Kipra

Vīriešiem
65
Sievietēm
65

Lietuva

Vīriešiem
63
(no 2012.gada katru gadu pensionēšanās vecums paaugstinās par 2 mēnešiem līdz 2026.gadā sasniegs 65)
Sievietēm
61
(no 2012.gada katru gadu pensionēšanās vecums paaugstinās par 4 mēnešiem līdz 2026.gadā sasniegs 65)

Lihtenšteina

Vīriešiem
64
Sievietēm
64

Luksemburga

Vīriešiem
65
Sievietēm
65

Malta

Vīriešiem
62
Sievietēm
62

Nīderlande

Vīriešiem
65 /3 mēneši
(no 2013.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2019.gadā sasniegs 66)

Sievietēm
65 /3mēneši
(no 2013.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2019.gadā sasniegs 66)

Norvēģija

Vīriešiem
62-75
Sievietēm
62-75

Polija

Vīriešiem
65
(no 2013.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās līdz sasniegs 67)
Sievietēm
60
(no 2013.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās līdz sasniegs 67)

Portugāle

Vīriešiem
66
Sievietēm
66

Rumānija

Vīriešiem
65
Sievietēm
60
(pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās līdz 2030.gadā sasniegs 63)

Slovākija

Vīriešiem
62
Sievietēm
62

Slovēnija

Vīriešiem
65
Sievietēm
65

Somija

Vīriešiem
65

Sievietēm
65

Spānija

Vīriešiem
65 (ja stāžs 35 gadi 9 mēneši)
65 /3mēneši (ja stāžs mazāks par 35 gadiem 9 mēnešiem)
Sievietēm
65 (ja stāžs 35 gadi 9 mēneši)
65 /3mēneši (ja stāžs mazāks par 35 gadiem 9 mēnešiem)

Šveice

Vīriešiem
65
Sievietēm
64

Ungārija

Vīriešiem
62 /6 mēneši
(pensionēšanās vecums katrā vecuma grupā pakāpeniski paaugstinās par 6 mēnešiem līdz sasniegs 65)
Sievietēm
62 /6 mēneši
(pensionēšanās vecums katrā vecuma grupā pakāpeniski paaugstinās par 6 mēnešiem līdz sasniegs 65)

Vācija

Vīriešiem
67
Sievietēm
67

Zviedrija

Vīriešiem
61 – 67
Sievietēm
61 – 67

Apvienotā Karaliste (turpina piemērot ES sociālās drošības koordinēšanas noteikumus līdz 31.12.2020

Vīriešiem
65
Sievietēm
60 (līdz 05.04.2010)
(no 06.04.2010. pensionēšanās vecums pakāpeniski paaugstinās
līdz 2018.gadā sasniegs 65)

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Eiropas Savienības sociālās aizsardzības sistēmas MISSOC interneta mājas lapā publicētajām salīdzināmām tabulām par sociālo aizsardzību.

Katra dalībvalsts papildu vecuma prasībām ir noteikusi vēl citus kritērijus, kas jāizpilda, lai personai būtu tiesības saņemt pilnu vai daļēju vecuma pensiju šajā valstī.

Vairāk informācijas par tiesībām uz vecuma pensiju dalībvalstīs var iegūt, iepazīstoties arī ar Eiropas Komisijas interneta mājas lapas sadaļu Jūsu tiesības (pārskats par dažādām valstīm).

Pensionēšanās vecums var mainīties atbilstoši katras dalībvalsts nacionālo tiesību aktu izmaiņām.

 

Publicēšanas datums: [03.02.2020]