ES pensijas

Personām, kuras pārvietojas ES/EEZ

Persona, uz kuru attiecas (EEK) Regulas par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, nezaudē savas tiesības uz sociālo drošību. Ja persona vēlas doties dzīvot uz citu dalībvalsti vai īslaicīgi tur pastrādāt, tad tā nezaudēs Latvijā veiktās iemaksas un līdz ar to arī tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem.

Pensionēšanās vecums ES/EEZ dalībvalstīs

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Eiropas Savienības sociālās aizsardzības sistēmas MISSOC interneta mājas lapā publicētajām salīdzināmām tabulām par sociālo aizsardzību.

Publicēšanas datums: [23.03.2018]