Izņēmumi attiecībā uz jūrniekiem

Jūrnieki, kuri ir nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā reģistrā reģistrētiem kuģiem

 2004.gada 18.novembrī stājās spēkā Pagaidu līgums, kas noslēgts starp LR Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju par Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem. Līgums paredz, ka uz jūrniekiem, kuri dzīvo Latvijā un ir nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā reģistrā reģistrētiem kuģiem, attiecas Latvijas sociālās drošības normatīvie akti. Līdz ar to Latvijas jūnieki, veicot darbu uz minētajiem kuģiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas turpina veikt Latvijā.  Šādiem jūrniekiem VSAA izsniedz A1 sertifikātu, kas apliecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veicamas Latvijā. Lai saņemtu A1 sertifikātu, ir jāaizpilda iesniegums Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums

Publicēšanas datums: [14.04.2017]