Sūdzībām un ierosinājumiem

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu portālā www.latvija.lv. Šī pakalpojuma ietvaros var iesniegt dokumentu, kurā ietverts VSAA kompetencē esošs jautājums, priekšlikums, sūdzība, atbilstoši Iesniegumu likumam, vai cits iesniegums. 

Iesniegums iestādei

Publicēšanas datums: [23.03.2018]