Elektroniski parakstītie dokumenti

Saziņai ar VSAA var izmantot elektroniski parakstītus dokumentus.

Elektroniskā pasta adrese dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, iesniegšanai: edoc@vsaa.gov.lv

Papildus MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, VSAA pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC*;
  • elektroniskajām tabulām – XLS*;
  • portatīvā dokumenta formātu – PDF.

* MSOffice 2003 vai vecāka versija

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]