E-lēmumi

Klientu ērtībai VSAA piedāvā iespēju ar pieņemto lēmumu iepazīties Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv sadaļā Mana darba vieta. Ja vēlaties izmantot šo iespēju, tad, pieprasot pakalpojumu, tas jānorāda iesniegumā.

Pēc klienta pieprasījuma VSAA nosūtīs ziņu par lēmuma pieņemšanu uz pakalpojuma pieprasītāja mobilo tālruni vai uz e-pastu.

Kā atrast VSAA pieņemtos lēmumus portālā www.latvija.lv 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]