Starpvalstu līgumi

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (spēkā no 01.04.2013.)

Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā
(spēkā no 01.01.2013.)

Administratīvā Vienošanās Latvijas Republikas un Austrālijas līguma sociālās drošības jomā piemērošanai

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā
(spēkā no 19.01.2011.)

Vienošanās starp LR Labklājības ministriju un KF Veselības aizsardzības un sociālās attīstības ministriju
par Līguma piemērošanu

(parakstīta 20.12.2010., spēkā no 19.01.2011.)
Pielikumi:
  1. pielikums (PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTU APLIECĪBA)

  2. pielikums (IZZIŅA PAR PERSONAS APDROŠINĀŠANAS (DARBA) STĀŽU)

  3. pielikums (PIEPRASĪJUMS PAR PENSIJAS PIEŠĶIRŠANU (PĀRSKATĪŠANU))

  4. pielikums (PIEPRASĪJUMS PAR PENSIJAS APMĒRA PĀRRĒĶINĀŠANU, ŅEMOT VĒRĀ PAPILDUS DOKUMENTUS)

  5. pielikums (Pieprasījums piešķirtās pensijas pārsūtīšanai)

6.1. pielikums (ПЛАТЁЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ на выплату пенсий)

6.2. pielikums (ПЛАТЁЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ на выплату пособий)

7. pielikums (АКТ СВЕРКИ)

8. pielikums RUS  (Детализированные данные медицинского обследования)

8. pielikums LV  (Medicīniskās pārbaudes detalizētie dati)

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā
(spēkā no 28.09.2010.)

Vienošanās starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Baltkrievijas Republikas Darba un sociālās aizsardzības ministriju, Veselības aizsardzības ministriju, Finanšu ministriju par kārtību, kādā piemērojams Līgums par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (spēkā no 01.09.2008.)

Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgums
(spēkā no 01.11.2006.)

Administrāciju sadarbības kārtība „Latvijas Republikas un Kanādas līguma sociālās drošības līguma” piemērošanai, lai nodrošinātu tā ieviešanu

Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgums par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesa nodrošināšanu (spekā no 01.06.2005.)

Pagaidu līgums starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju (spēkā no 09.10.2004.)

Latvijas Republikas un Somijas Republikas sociālās drošības līgums
(spēkā no 01.06.2000.)

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā
(spēkā no 11.06.1999.)

Vienošanās starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Ukrainas darba un sociālās politikas ministriju par kārtību, kādā piemērojams Līgums par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latvijas Republiku un Ukrainu

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību
(spēkā no 27.02.1995.)

Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā (spēkā no 31.01.1995. līdz 31.03.2013.)

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par savstarpēju pensiju izmaksu
(Spēkā no 05.11.1992.)

Publicēšanas datums: [08.04.2017]