Saites

Ministru kabinets:www.mk.gov.lv

Labklājības ministrija:www.lm.gov.lv

2. pensiju līmenis: www.manapensija.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra: www.nva.gov.lv

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija:www.vdeavk.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests: www.vid.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:www.pmlp.gov.lv

Latvijas normatīvo aktu bezmaksas datubāze:www.likumi.lv

Latvijas valsts saišu portāls:www.latvija.lv

 

ES interneta mājas lapa:http://europa.eu/index_lv.htm

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja:http://eesc.europa.eu

Sociālā drošība citās valstīs:www.ssa.gov/international/links.html

Publicēšanas datums: [20.06.2017]