Personām ar īpašām vajadzībām

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei

Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa apgādībā bijušai personai

Publicēšanas datums: [28.06.2019]