Pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas un Austrālijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas.

Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.


Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums
 
“Pieteikums vecuma pensijai Austrālijā (Claim for Australian Age Pension)

“Ienākumi un aktīvi (Income and Assets)

Publicēšanas datums: [19.07.2019]