Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīrusi vecuma vai izdienas pensiju. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas.

Pensionāra apliecības tiek izsniegtas vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem pensija piešķirta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Pensijas apliecību izsniedz jebkura VSAA nodaļa, neatkarīgi no pensijas saņēmēja deklarētās dzīves vietas. Pensijas apliecību var pieprasīt vienlaikus ar vecuma vai izdienas pensijas pieprasīšanu. Šādā gadījumā pensijas apliecība tiks izsniegta pēc lēmuma par pensijas piešķiršanu pieņemšanas.

Pensionāra apliecību izsniedz bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas.

Apliecības izsniegšanas kārtību nosaka:
07.02.2006. MK noteikumi Nr.105 „Pensionāru apliecību izsniegšanas kārtība”.

  • Vecuma pensija
  • Izdienas pensija