No 14.09.2021. uz nenoteiktu laiku Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas Balvu klientu apkalpošanas centrā klātienes klientu apkalpošana pēc iepriekšēja pieraksta tiek pārtraukta.

Konsultācijas iespējams saņemt attālināti – sazinoties pa tālruni 64507023 (Balvu KAC), 64607352 (Rēzeknes KAC), vai elektroniski uz e-pastu: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai rezekne@vsaa.gov.lv. Iesniegumus var nosūtīt arī pa pastu, adresējot Rēzeknes reģionālās nodaļas Balvu klientu apkalpošanas centram, adrese Partizānu iela 14, Balvi, LV-4501.