Latvijas Pasts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2018.gada 22.novembra rīkojumu Nr.01-2/239 “Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma “Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2018/173) komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu speciāliste Anda Daine, tālr.nr. 67013628, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2018/173
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.01.2019. plkst.11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.01.2019. plkst.11:00
EUR 303.65 (bez PVN) (vienas vienības cenas kopā)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 11.03.2019.
līguma izpildes termiņš: no 2019.gada 01.aprīļa un darbojas līdz 2022.gada 31.martam vai līdz līguma summas EUR 619 833,00 bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa.

Publicēšanas datums: [12.04.2019]